Author Details

Abdul Ghani, Kamarulzaman, Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah, Universiti Malaysia Kelantan, Malaysia

  • Vol 17, No 3 (2017): August 2017 - Articles
    Ciri-Ciri Linguistik dalam Buku Teks Berbahasa Arab dan Hubungannya dengan Tahap Kebolehbacaan Teks di Malaysia (Linguistic Features of Arabic Textbooks and its Correlation with Text Readability Level in Malaysia)
    Abstract  PDF