Author Details

Ahmad Nazri, Mohd Zakree, Pusat Teknologi Kecerdasan Buatan, Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 18, No 2 (2018): May 2018 - Articles
    Pembangunan Taksonomi dari Teks Melayu Menggunakan Algoritma Kunang-Kunang Pembahagi Dua Sama (Taxonomy Development from Malay Text Using Firefly Bisection Algorithm)
    Abstract  PDF