Author Details

Ab. Hamid, Norfazila, Unit Bahasa Melayu, Jabatan Peradaban dan Potensi Insan, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Malaysia