Indeks keIslaman bagi Pulau Pangkor, Malaysia

Rosmadi Fauzi, Rohana Jani, Zakaria Mat Arof, Siti Nadira Ahmad Rozlan Shah

Abstract


Bagi penganut Islam, dalam usaha meningkatkan tahap kualiti hidup penduduk terdapat satu aspek paling utama yang boleh menjadi pemangkin kepada tingginya kualiti hidup atau sebaliknya iaitu kesedaran atau kepatuhan kepada agama Islam kerana makna Islam itu bagi mereka adalah cara hidup yang sempurna. Oleh yang demikian, kajian ini melihat indeks keislaman atau tahap kepatuhan dan kefahaman penduduk terhadap agama Islam. Kajian indeks keislaman ini menggunakan aplikasi GIS. Hasil pemetaan GIS menunjukkan taburan kepatuhan Islam yang berbeza-beza, daripada rendah dan sederhana rendah kepada sederhana dan sederhana tinggi . Dapatan ini bukan sja boleh menyumbang kepada pemahaman yang lebih rapi mengenai keadaan kepatuhan keIslaman di Pulau Pangkor tetapi juga implikasi dasar dari pemahaman tersebut.

Katakunci: aplikasi GIS, Indeks keIslaman, kualiti hidup, pemetaan GIS, tahap kepatuhan Islam, taburan kepatuhan Islam

For Muslims a set of indicators denoting the actual level of Islamic adherence in their vicinity is both useful and meaningful. As Islam is deemed by them as a way of life, the more comprehensive this set of Islamic Index is the better. This study signified an attempt at constructing the Islamic Index for the population of the Pangkor Island using GIS applications. The resulting maps showed the distribution of Islamic adherence in the Island ranging from low and moderately low to moderate and moderately high indices. Such findings may not just contribute to better understanding of the state of Islamic adherence in the Island but also the policy implications of that understanding.

Keywords: distribution of Islamic adherence, GIS application, GIS mapping, Islamic index, level of Islamic adherence, quality of life


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.