Jenayah dan agenda pembangunan di Malaysia: Satu tinjauan (Crime and Malaysia’s development agenda: An overview)

Nor-Ina Kanyo, Norizan Hj Md Nor, Ruslan Rainis, Ahmad Tarmizi Abdul Rahman, Norita Jubit

Abstract


Era kepesatan perbandaran dan pembangunan di Malaysia kini membawa kepada peningkatan pelakuan jenayah yang cukup membimbangkan sehingga mewujudkan rasa tidak selamat masyarakat awam keseluruhannya. Artikel ini membicarakan pendekatan ‘membasmi jenayah menerusi agenda pembangunan’ kerajaan Malaysia. Tinjauan ini mendapati strategi mengurangkan jenayah ialah mewujudkan persekitaran ke arah meningkatkan kualiti hidup dengan membangunkan kawasan kediaman berdaya maju dan menarik, membangunkan sistem pengangkutan awam yang mengutamakan rakyat, mentransformasi penjagaan kesihatan, menyediakan akses kepada perumahan yang berkualiti dan mampu milik, menyediakan utiliti dan perkhidmatan awam yang lebih cekap, menjadikan jalan dan masyarakat lebih selamat, dan melindungi khazanah alam sekitar. Hasil daripada pendekatan ini Malaysia telah berjaya mengurangan jenayah sebanyak 15 peratus bagi indeks jenayah dan 35 peratus bagi jenayah jalanan iaitu melebihi masing-masing sasaran 5 peratus dan 20 peratus yang ditetapkan bagi 2010.

Katakunci: agenda pembangunan, jenayah, kesejahteraan sosial, keselamatan sosial, kualiti hidup, persekitaran kondusif

Rapid urbanization and development are threatening social well-being and social safety with rising crimes. This article overviews the Malaysian government’s approach of ‘crime eradication through social development’ .The overview found that the core strategy of this approach was to reduce cimes by fostering an environment that was conducive to the enhancement of the quality of social life through the development of attractive and secure residential areas, the development of people-friendly public transportation system, the transformation of healthcare, the provision of access to quality and affordable housing, the provision of more reliable public utilities and amenities, the enhancement of road and neighbourhood security, and the protection of environmental heritage. The result of this strategic approach was Malaysia’s success in reducing by 15 per cent its general Crime Index, and by 35 percent its street crime index both exceeding the respective targets of 5 and 20 per cent set for 2010.

Keywords: conducive environment, crimes, development agenda, quality of life, social safety, social well being


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.