Interaksi sosial di ruang maya: Kajian kes jaringan sosial melalui laman Facebook di Malaysia (Cyberspace social interactions: A Malaysian case study of social networkings via Facebook)

Mohd Khairuddin Mohad Sallehuddin, Mohamad Fauzi Sukimi

Abstract


Interaksi sosial di laman sosial Facebook bukanlah perkara yang baharu. Malahan, mempunyai akaun Facebook dianggap sebagai satu kemestian untuk seseorang terus berhubung dengan rakan-rakan yang telah lama atau yang baharu dikenali. Namun, interaksi melalui laman sosial Facebook dikatakan masih mempunyai persamaan dengan interaksi sosial konvensional secara tatap muka, iaitu dari segi jenis, asas dan kesan tingkah laku berkenaan. Artikel ini bertujuan untuk membincangkan persamaan tersebut. Seramai 15 orang pelajar siswazah yang menginap di Kolej Keris Mas, UKM telah dikaji dengan menggunakan kaedah penyelidikan gabungan kuantitatif dan kualitatif. Hasil kajian mendapati bahawa corak interaksi sosial di Facebook sama seperti corak interaksi sosial konvensional. Jaringan interaksi sosial para aktor tersebut juga didapati bertindan lapis dengan jaringan persahabatan yang sedia ada. Tingkah laku para aktor di Facebook juga sama dengan tingkah laku secara konvensional dalam kehidupan seharian, terutamanya yang berasaskan minat, nilai dan sentimen. Kesan interaksi sosial di Facebook juga didapati sama dengan kesan interaksi konvensional seharian, iaitu dalam konteks sokongan sosial untuk mendapatkan maklumat, mudah menjalin hubungan, mengurangkan masalah kesunyian, mengurangkan tekanan dan mendorong aktor berfikiran lebih terbuka. Secara keseluruhannya, kajian ini menyimpulkan bahawa interaksi sosial di Facebook adalah sama seperti interaksi konvensional secara tatap muka.

Katakunci: hubungan sosial, interaksi sosial, jaringan sosial, laman jaringan sosial, media sosial, sokongan sosial


Social Interactions via Facebook is an acceptable trend nowadays. Having a Facebook profile is a necessity to remain in touch with old friends and new cyber acquaintances. Nonetheless, interactions through Facebook are considered as similar to conventional interactions in terms of types of behaviours demonstrated, the bases of those behaviors and the effects experienced from the behaviours. This article examines these similarities by surveying the Facebook social networkings and in-depth interviews of 15 postgraduate students residing in Universiti Kebangsaan Malaysia based on survey dan temu bual secara mendalam qualitative and quantitative research methods. The study found that the students’ Facebook social interactions and behaviours overlapped with their conventional non-cyber ones, particularly those which are based on values, interests and sentiments. Similarities were also observed between the effects of the students’ Facebook interactions and those of their conventional interactions , namely, social supports in obtaining information, relative ease in developing relationships, reduced loneliness, reduced stress and open mindedness. Overall, the findings revealed that social interactions via Facebook were semilar with those of face-to-face interactions.

Keywords: social media, social relation, social network site, social interaction, social networking, social supports


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.