Mencegah lebih baik daripada mengubati: Penerimaan khidmat saringan kesihatan percuma dalam kalangan masyarakat Pulau Pangkor (Prevention is better than cure: Pangkor Island’s community acceptance of free health screening services)

Rosniza Aznie Hj. Che Rose, Novel Lyndon

Abstract


'Mencegah lebih baik daripada mengubati’ sudah menjadi pengetahuan umum tetapi kebijaksanaan ini mungkin tidak diacuhkan dalam kehidupan seharian individu dan komuniti. Kajian ini menganalisa sejauhmana sebuah komuniti pulau mematuhi atau tidak amalan baik ini dengan meneliti keinginan, kesanggupan dan turut serta mereka dalam program-program khidmat kesihatan masyarakat iaitu pemeriksaan kesihatan percuma termasuk pemeriksaan pencegahan payudara sendiri (BSE). Hasil kajian daripada 64 penduduk pulau Pangkor ini mendapati bahawa sementara sangat peka terhadap kesihatan diri namun mereka hanya mendapatkan rawatan apabila simptom sebenar penyakit kronik seperti penyakit jantung koronari, hipertensi, kanser dan kencing manis telah dikenalpasti. Implikasinya ialah langkah-langkah tertentu haruslah diambil bagi memperkasa kesedaran komuniti terhadap peripentingnya khidmat kesihatan preventif menerusi pendidikan kesihatan masyarakat yang lebih intensif.

Katakunci: BSE, komuniti pulau, pendidikan kesihatan awam, penyakit kronik, program saringan kesihatan, rawatan kesihatan preventif


The conventional wisdom ‘prevention is better than cure’ is common knowledge but may not necessarily be observed in an individual’s or a community’s everyday life. This study analyses the extent to which an island community follows or depart from this ruling healthcare wisdom by examining their desire, willingness and participation in free health screening programmes including the prevention of breast cancer by self- examination (BSE). Findings from the 64 Pangkor islanders surveyed revealed that while the local islanders were very conscious of their health, they only sought treatment when symptoms of chronic diseases such as coronary heart disease, hypertension, cancer and diabetes were diagnosed. The implication is that measures must be taken to enhance community awareness of preventive health care through intensive public health education.

Keywords: BSE, chronic diseases, health screening programmes, island community, preventive health care, public health education


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.