Konsep wanua dan palili di Konfederasi Ajatappareng di Sulawesi Selatan (The connection between wanua and palili in the Confederation of Ajatappareng in South Sulawesi)

Abd. Latif, Nordin Hussin, Rahilah Omar

Abstract


Kertas kerja ini akan membincangkan tentang konsep wanua dan palili dalam struktur kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam Konfederasi Ajatappareng di Sulawesi Selatan. Wanua dan palili adalah dua istilah yang digunakan oleh kerajaan pusat terhadap daerah bawahannya. Persoalannya, mengapa ada daerah bawahan yang disebut wanua dan yang lainnya disebut palili. Apakah kriteria yang mesti dimiliki oleh satu daerah untuk dikategorikan sebagai wanua dan apakah pula kriteria yang mesti dipunyai oleh satu daerah untuk dikategorikan sebagai palili. Adakah kedua-dua istilah ini mempunyai impak secara signifikan terhadap hubungan kekuasaan antara daerah dengan kerajaan pusat. Dapatan kajian menunjukkan bahawa wanua adalah sebuah konsep tentang geografik yang penduduknya mempunyai hubungan saudara mara yang sangat rapat dengan lingkungan wanua. Bagi mengelakkan dari ditakluki oleh kerajaan yang kuat, maka beberapa wanua yang berjiran bersepakat bergabung untuk menubuhkan satu kerajaan. Sebaliknya, palili adalah sebuah konsep tentang hubungan kekuasaan antara kerajaan pusat dengan semua wanua di bawahnya. Semua wanua yang mula-mula bergabung menubuhkan kerajaan disebut palili passeajingeng . Kertas keraja ini akan membincangkan lebih mendalam tentang konsep wanua dan palili di Konfederasi Ajatappareng seperti palili passeajingeng,
palili bassi dan palili napanoq rakkalana.

Katakunci: Ajatappareng, hubungan kekuasaan, konfederasi, palili, Sulawesi Selatan, wanua

This article discusses the concept of wanua and palili in the Confederation of Ajatappareng in South Sulawesi. Wanua and palili are two terms used by the central government to the lesser regions. The main question in the article is why there were lower region called wanua and palili. Why these lesser regions are termed as wanua and palili in the Confederation of Ajatappareng. Did wanua and
palili have a greater impact on the power relationship with the central government? The research found out that wanua is a geographical concept of peaceful coexistence in their relationship with the confederation. One of the factors in the peaceful relationship is to avoid the lesser kingdom being occupied by the powerful kingdom. Thus, wanua were united to form a confederation. Instead, palili is a concept of peaceful coexistence between the central government and the wanua. This paper further discusses several terms and concepts that were used in the power relationship between wanua, palili in the Ajatappareng Confederation such as palili passeajingeng, palili bassi and palili napanoq rakkalana.

Keyword: Ajatappareng, confederation, palili, power relations, South Sulawesi, wanua


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.