Author Details

Kechot, Ab. Samad, Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 9, No 1 (2013) - Articles
    Menangani ruang budaya: Peranan pengurus sebagai penyebar maklumat bagi Istana Budaya, Kuala Lumpur (Managing the cultural space: The role of managers in disseminating information for the Istana Budaya, Kuala Lumpur)
    Abstract  PDF