Author Details

Awang, Abd.Hair, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 8, No 8 (2012) - Articles
    Kesejahteraan bersama melalui hubungan dagangan dan sosial di sempadan Kalimantan Barat dan Serikin, Sarawak (Shared prosperity through trade and social relations: The case of West Kalimantan-Serikin, Sarawak border area)
    Abstract  PDF