Author Details

Er, Ah Choy, Pusat Pengajian Sains Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 12, No 10 (2016) - Articles
    Analisis tren bilangan insiden hotspot denggi dengan penubuhan COMBI di Malaysia : Kajian di Daerah Seremban, Negeri Sembilan
    Abstract  PDF