Author Details

Aris Anuar, Ahmad Nazrin, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Pusat Pengajian Pengurusan Taman & Ameniti, Fakulti Senibina, Perancangan & Ukur, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia

  • Vol 9, No 3 (2013) - Articles
    Pemerkasaan asset semula jadi untuk kelestarian pelancongan di Negeri Pahang (Empowering the natural touristic assets for sustainable tourism in the State of Pahang)
    Abstract  PDF