Author Details

Che Omar, Ahmad Raflis, Pusat Pengajian Pengurusan, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

 • Vol 10, No 1 (2014) - Articles
  Pandangan pelajar tentang penggunaan kes dalam pembelajaran subjek etika (Learning ethics - Students’ perception of the use of case-studies)
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 2 (2015) - Articles
  Penelitian tingkah laku inovasi firma makanan halal kecil di Malaysia: Satu analisis tentatif (Deciphering innovative behaviours of Malaysia’s small halal food enterprises: A tentative analysis)
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 4 (2015) - Articles
  Perlindungan keselamatan pengguna: Menjejaki dorongan dan amalannya di kalangan pengusaha makanan skala kecil di Malaysia (Consumer safety protection: Exploring the motives and practices of Malaysian small food manufacturers)
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 8 (2015) - Articles
  Keusahawanan sosial sebagai satu pendekatan inovatif ke arah transformasi sosial masyarakat: Kajian kes di Malaysia (Social entrepreneurship as an innovative approach in community social transformation: A Malaysian case study)
  Abstract  PDF