Author Details

Buang, Amriah, Jabatan Geografi, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia, Malaysia

  • Vol 11, No 2 (2015) - Articles
    Wanita Perpatih dan keusahawanan di Negeri Sembilan: Suatu tinjauan geografi sejarah (Perpatih women and entrepreneurship in Negeri Sembilan: A historical geography overview)
    Abstract  PDF