Author Details

Buang, Amriah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 1, No 1 (2005) - Articles
    Globalisasi ekonomi dan impaknya kepada ruang budaya bandar Malaysia (Economic globalization and its impact on Malaysia’s urban cultural space)
    Abstract  PDF
  • Vol 6, No 1 (2010) - Articles
    Memajukan petani kecil Melayu menerusi Pertanian Kontrak - Persepsi dan penilaian peserta projek dan komuniti tempatan (Advancing Malay small scale farmers through contract farming – Perception and evaluation of project participants and local communities)
    Abstract  PDF