Author Details

Buang, Amriah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 5, No 1 (2009) - Articles
    Pertanian Kontrak sebagai satu kaedah memajukan petani kecil Melayu – tanggapan dan penilaian komuniti tani tempatan di Zon Utara, Semenanjung Malaysia terhadap prestasi program Pertanian Kontrak FAMA (Contract farming as a mechanism for developing Malay small- scale farmers: perception of a local farming community of the capability of the FAMA contract farming project in northern Peninsular Malaysia)
    Abstract  PDF
  • Vol 5, No 3 (2009) - Articles
    Mengungkap kelestarian pertanian kecil Melayu pada zaman penjajahan British (The sustainability of Malay small - scale farmers in British Malaya)
    Abstract  PDF