Author Details

Kamis, Arasinah, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak,, Malaysia

  • Vol 12, No 3 (2016) - Articles
    Jurang integrasi kemahiran employabiliti di Malaysia: Satu kajian empirikal graduan kejuruteraan Kolej Komuniti (Integrated employability skills gaps in Malaysia: An empirical study of Community College graduates)
    Abstract  PDF
  • Vol 12, No 3 (2016) - Articles
    Amalan gaya pembelajaran pelajar cemerlang di Politeknik Seberang Perai: Kajian pelajar Malaysia berdasarkan model Felder Silvermen (Learning styles of high achievers at the Seberang Perai Polytechnic: A study of Malaysian students based on the Felder Silvermen model )
    Abstract  PDF