Author Details

Abu Samah, Asnarulkhadi, Institut Pengajian Sains Sosial, Universiti Putra Malaysia, Malaysia

  • Vol 12, No 1 (2016) - Articles
    Jenis dan tahap pemilikan modal peniaga bazar larut malam: Kajian kes di Lembah Klang, Malaysia (Types and sustainability level of late night bazaars’ entrepreneurs: A case study of Klang Valley, Malaysia)
    Abstract  PDF
  • Vol 15, No 2 (2019): May 2019 - Articles
    Persepsi pemegang taruh terhadap sistem perkhidmatan pengangkutan di kampus universiti
    Abstract  PDF