Author Details

Ahmad, Awaludin, Pusat Penyelidikan Sejarah, Politik dan Keselamatan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, 43600 Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi., Malaysia

  • Vol 13, No 2 (2017): May 2017 - Articles
    Sejarah Penubuhan dan Perkembangan Central Lunatic Asylum Tanjong Rambutan, 1911 Hingga 1941(History and Development of Tanjong Rambutan Central Lunatic Asylum, 1911-1941)
    Abstract  PDF