Author Details

Awang, Azahan, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, pUniversiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 12, No 14 (2016) - Articles
    Pembandaran dan kemudahterancaman isi rumah pinggir bandar raya metropolitan Kuala Lumpur (Urbanization’s vulnerability and adaptation of households in the sub-urban metropolitan of Kuala Lumpur)
    Abstract  PDF