Author Details

Abdul Manaf, Azima, Pusat pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

 • Vol 8, No 5 (2012) - Articles
  Aplikasi pendekatan institusi ekonomi ke atas tanah pertanian terbiar di pulau-pulau sekitar Mersing, Johor (Application of economic institutional approaches to idle land on the islands off Mersing, Johor)
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 2 (2015) - Articles
  Kesejahteraan subjektif: Kajian kes nelayan di Sedili, Kota Tinggi, Johor (Subjective well-being: A case study of fishermen in Sedili, Kota Tinggi, Johor)
  Abstract  PDF
 • Vol 10, No 6 (2014) - Articles
  Peri pentingnya pemilikan Tanah Adat yang diiktiraf: Memahami keperluan Komuniti Bidayuh Serian, Sarawak (The imperative of ownership recognition of the Native Customary Right Land (NCR): Understanding the needs of the Bidayuh community of Serian, Sarawak)
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 7 (2015) - Articles
  Sempadan dan pertikaian pemilikan tanah adat di Sarawak (Boundaries and customary land ownership disputes in Sarawak)
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 9 (2015) - Articles
  Isu pemilikan tanah dan implikasinya terhadap produktiviti pekebun kecil: Kajian kes pekebun kecil di Lahad Datu, Sabah (Land ownership issue and its implications for smallholder productivity: The case of oil palm smallholders in Lahad Datu, Sabah)
  Abstract  PDF
 • Vol 7, No 5 (2011) - Articles
  Kesejahteraan sosial masyarakat nelayan: Kajian kes di Kampung Sri Bahagia, Mersing, Johor (The social well-being of a Malaysian fishing community: The case of Kampong Bahagia, Mersing, Johor)
  Abstract  PDF