Author Details

Ah Choy, Er, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 9, No 3 (2013) - Articles
    Ekopelancongan di Taman Paya Bakau, Seri Manjung, Perak: Persepsi penduduk terhadap impak pembangunan (Development impact of Malaysian ecotourism as perceived by the local public: The case of Bakau, Seri Manjung, Perak)
    Abstract  PDF
  • Vol 7, No 5 (2011) - Articles
    Impak pembangunan Bandar Baru Nusajaya Wilayah Iskandar Malaysia terhadap kesejahteraan hidup penduduk asal setempat (The development impact of Nusajaya New Town, Iskandar Malaysia on the social well-being of the local population)
    Abstract  PDF