Author Details

Choy, Er Ah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 11, No 9 (2015) - Articles
    Isu pemilikan tanah dan implikasinya terhadap produktiviti pekebun kecil: Kajian kes pekebun kecil di Lahad Datu, Sabah (Land ownership issue and its implications for smallholder productivity: The case of oil palm smallholders in Lahad Datu, Sabah)
    Abstract  PDF