Author Details

Hassan, Fatimah, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia, 11800 Minden, Pulau Pinang,, Malaysia

  • Vol 10, No 5 (2014) - Articles
    Mitos dan legenda sebagai produk pelancongan di Malaysia: Kajian kes Lembah Lenggong (Myths and legends as Malaysian tourism products: A case study of Lenggong Valley)
    Abstract  PDF