Author Details

Ibrahim, Fauziah, Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 11, No 9 (2015) - Articles
    Pengalaman keluarga menjaga pesakit mental: Satu kajian perbandingan komuniti bandar dan luar bandar di Perak dan Kedah (Family experience with caregiving to mental patients: A comparative study of rural and urban communities in Perak and Kedah, Malaysia)
    Abstract  PDF