Author Details

Mat Salleh, Hafizi, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia,, Malaysia

  • Vol 10, No 5 (2014) - Articles
    Konsentrasi aktiviti berilium-7 dalam air hujan setempat – Teknik alternatif dalam kajian hakisan tanih di Malaysia (Consentration of beryllium-7 activity in local rain water – An alternative technique in Malaysian soil erosion study)
    Abstract  PDF