Author Details

Hasbi, Hasbi, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia, Malaysia

  • Vol 12, No 10 (2016) - Articles
    Perubahan dan upacara tradisional Indonesia: Kajian kes ‘Rambu Solo’ dulu dan kini di Makale Utara Tana Toraja, Sulawesi
    Abstract  PDF