Author Details

Herman, Iran, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 5, No 1 (2009) - Articles
    Kawasan penempatan semula mangsa tsunami di Malaysia:Analisis kualiti kejiranan dan kesejahteraan isi rumah (Resettlement areas of tsunami victims in Malaysia: An analysis of neighbourhood quality and well - being)
    Abstract  PDF