Author Details

Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah

  • Vol 12, No 14 (2016) - Articles
    Ciri dan pengaruh stereotaip feminin terhadap pengurusan dalam kalangan penjawat awam (The features and implication of feminine stereotypes in public service management)
    Abstract  PDF