Author Details

Abdul Malek, Jalaluddin, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan Dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 8, No 6 (2012) - Articles
    Kesertaan digital dan kelestarian telecenter pelbagai fungsi di Indonesia dan Malaysia. (Digital inclusion and the sustainability of multifunctional telecenters in Indonesia and Malaysia)
    Abstract  PDF