Author Details

Abdul Malek, Jalaluddin, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 5, No 2 (2009) - Articles
    Pembangunan pekerja pengetahuan di teknopol Cyberjaya, Malaysia dan Bengaluru International Tech Park (BITP), India – Satu perbandingan (The development of K - workers in the t echnopoles of Malaysia’s Cyberjaya and India’s Bengaluru International Tech Park (BITP) – A comparison)
    Abstract  PDF
  • Vol 8, No 7 (2012) - Articles
    Membangun pekerja pengetahuan di Kawasan Technopole : Merealisasi permuafakatan pintar industri kecil dan sederhana di BHTV dan MSC (Developing knowledge workers in the Technopole Area : Realizing smart collaboration of small and medium industries in BHTV, Indonesia and MSC, Malaysia)
    Abstract  PDF