Author Details

Abu Talib, Jasmi, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia

  • Vol 12, No 3 (2016) - Articles
    Membangun modal insan Orang Asli: Kajian peranan dan penentuan matlamat pendidikan dalam kalangan ibu bapa masyarakat Orang Asli di Kuantan, Pahang (Developing the Orang Asli human capital: A case study on the roles and determination of educational goals among Orang Asli parents in Kuantan, Pahang)
    Abstract  PDF