Author Details

Awang Besar, Junaidi, Program Geografi, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia

 • Vol 11, No 4 (2015) - Articles
  Impak sosio-ekonomi dan politik persempadanan semula bahagian pilihan raya Negeri Sarawak (Socio-economic and political impacts of electoral constituency redistricting in Sarawak)
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 7 (2015) - Articles
  Politik etnik di Kuala Lumpur: Kajian tanggapan pengundi dalam kalangan penghuni Program Perumahan Rakyat (PPR) pasca Pilihan Raya Umum 2013 (Ethnic politics in Kuala Lumpur: A post – 2013 GE perception study of voters residing in People’s Housing Schemes)
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 8 (2015) - Articles
  Impak sumber maklumat terhadap sokongan kepada parti politik: Kajian empirikal PRU di Malaysia (Impact of information resources on voter support of political parties: An empirical study of Malaysian general elections)
  Abstract  PDF