Author Details

Awang Besar, Junaidi, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Jabatan Geografi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur,, Malaysia

  • Vol 10, No 4 (2014) - Articles
    Dari Barisan ke Pakatan: Berubahnya dinamiks Pilihan Raya Umum Kuala Lumpur 1955-2013 (From Barisan to Pakatan: The changing dynamics of Kuala Lumpur general elections 1955-2013)
    Abstract  PDF