Author Details

Aiyub, Kadaruddin, Program Geografi, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 15, No 4 (2019): November 2019 - Articles
    Pandangan guru dan murid terhadap pengaplikasian Story Map GIS dalam mata pelajaran Sejarah STPM (Teachers and students view toward the aplication of Story Map GIS in STPM History subject)
    Abstract  PDF