Author Details

Aiyub, Kadaruddin, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 15, No 4 (2019): November 2019 - Special Section
    Pantai pelancongan mesra keluarga dan tuntutan persekitaran fizikal semulajadi daripada lensa pelancong tempatan (Family-friendly beach tourism and the demands for the natural physical environment from local tourists’ lenses)
    Abstract  PDF