Author Details

Sel Fang, Lim, Pusat Penyelidikan Sejarah, Politik dan Keselamatan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 13, No 4 (2017): November 2017 - Articles
    Sejarah pembasmian penggunaan dan perdagangan candu di Negeri-negeri Selat tahun 1908-1940 (The history of eradicating and trading of opium in the Straits Settlements from 1908-1940)
    Abstract  PDF