Author Details

Mazlan, Mazaitul Shima, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 11, No 8 (2015) - Articles
    Faktor sikap pelajar dalam peningkatan tahap kelestarian kampus: Kajian kes Universiti Kebangsaan Malaysia (Student attitudinal factors in the creation of sustainable campus: The case of the Universiti Kebangsaan Malaysia)
    Abstract  PDF