Author Details

Azman, Mohamed Nor Azhari, Jabatan Teknologi Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjung Malim, Malaysia, Malaysia

  • Vol 11, No 7 (2015) - Articles
    Memperkasa warga Indonesia menerusi kurikulum pendidikan baru: Kajian persepsi guru terhadap perlaksanaan Kurikulum 2013 di Aceh Jaya (Empowering future Indonesian citizens through reformed school curriculum: A teacher perception study of Curriculum 2013 in Aceh Jaya)
    Abstract  PDF