Author Details

Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 8, No 6 (2012) - Articles
    Makna penyertaan dalam program pembangunan komuniti : Satu tinjauan dari sudut pandangan dunia komuniti Bidayuh luar bandar (The meaning of participation in community development programmes: A world-view survey of the rural Bidayuh community)
    Abstract  PDF
  • Vol 8, No 8 (2012) - Articles
    Pendapat politik awam pra-Pilihan Raya Umum ke-13 di Kedah (Pre-13th national elections public political opinion in Kedah)
    Abstract  PDF