Author Details

Harun, Mohd Razali, Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Selangor Darul Ehsan,, Malaysia

  • Vol 10, No 2 (2014) - Articles
    Komuniti minoriti dan pembentukan landskap politik lokal: Penglibatan politik belia Siam di Semenanjung Malaysia (Minority community and the shaping of local political landscape: Political involvement of Siamese youth in Peninsular Malaysia)
    Abstract  PDF