Author Details

Hussain, Mohd Yusof, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 8, No 6 (2012) - Articles
    Makna penyertaan dalam program pembangunan komuniti : Satu tinjauan dari sudut pandangan dunia komuniti Bidayuh luar bandar (The meaning of participation in community development programmes: A world-view survey of the rural Bidayuh community)
    Abstract  PDF
  • Vol 8, No 8 (2012) - Articles
    Isu keselamatan dalam kesejahteraan komuniti ‘kampung dalam bandar’ di Bandaraya Alor Setar, Kedah Darul Aman (The safety issue in the welfare matrix of the urban village community of Alor Setar City, Kedah Darul Aman)
    Abstract  PDF