Author Details

Jaafar, Mokhtar, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 9, No 2 (2013) - Articles
    Persepsi komuniti lokal terhadap kemusnahan hutan bakau: Kajian kes nelayan pesisir pantai di Mukim Serkat, Johor (Local community perception of mangrove deforestation: A case study of shoreline fishermen in Serkat, Johor)
    Abstract  PDF
  • Vol 9, No 3 (2013) - Articles
    Potensi tanah runtuh bagi cerun-cerun berhampiran kolej kediaman pelajar di Universti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Landslide potentials of slopes surrounding student colleges at Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM))
    Abstract  PDF