Author Details

Sarifin, Muhammad Ridhwan, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia, Malaysia

  • Vol 12, No 5 (2016) - Articles
    Serupa tapi berbeza: Kajian kes komuniti Bawean Kampung Sungai Tiram, Johor Malaysia (Similar but different: A case study of the Kampung Sungai Tiram Bawean community, Johor)
    Abstract  PDF