Author Details

Abu, Naidatul Zamrizam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan,, Malaysia

  • Vol 9, No 4 (2013) - Articles
    Memupuk perpaduan di Malaysia - Santun bahasa dalam kalangan murid pelbagai etnik dari aspek penggunaan kata ganti nama diri (The making of Malaysian solidarity - Pronouns usage in courteous language among multi-ethnic pupils)
    Abstract  PDF