Author Details

Ismail, Nazari, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, Malaysia

  • Vol 14, No 2 (2018): May 2018 - Articles
    Pemilikan rumah bergadaijanji di Malaysia: Isu dan solusi jangka masa panjang (Mortgaged home ownership in Malaysia: Issues and long term solutions)
    Abstract  PDF