Author Details

Md Hashim, Noorazuan, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor,, Malaysia

  • Vol 10, No 6 (2014) - Articles
    Kebolehupayaan sistem penuaian hujan sebagai bekalan air alternatif di Malaysia: Suatu penelitian awal (The reliability of rainwater harvesting system as an alternative source of water supply in Malaysia: A preliminary study)
    Abstract  PDF