Author Details

Md Hashim, Noorazuan, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 11, No 4 (2015) - Articles
    Hubungkaitan intensiti hujan dengan suhu kecerahan awan menerusi aplikasi maklumat satelit geo-pegun MTSAT-IR (Relationship between rainfall intensity and cloud brightness temperature measured through MTSAT-IR geo-stationary satellite application)
    Abstract  PDF