Author Details

Tambi, Noordeyana, Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 12, No 1 (2016) - Articles
    Jenis dan tahap pemilikan modal peniaga bazar larut malam: Kajian kes di Lembah Klang, Malaysia (Types and sustainability level of late night bazaars’ entrepreneurs: A case study of Klang Valley, Malaysia)
    Abstract  PDF