Author Details

Ali, Noraziah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia

  • Vol 8, No 9 (2012) - Articles
    Fertiliti dalam kalangan guru wanita di Daerah Kulaijaya, Johor: Satu analisis kuantitatif (Fertility among female teachers in the Kulaijaya District, Johor: A quantitative analysis)
    Abstract  PDF